Giá đất TP Hải Phòng mới nhất

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND Thành phố Về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận Thành phố Hải Phòng trong 5 năm (2015 – 2019).

Quyết định ghi rõ bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị trên địa bàn quận Thành phố Hải Phòng.

Tải về: Quyết định điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 07 quận của TP Hải phòng 5 năm (2015 – 2019)

Tải về: Bảng giá các loại giá đất ở Thành phố Hải Phòng trong 5 năm (2015 – 2019)

Giá đất Hải Phòng

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng điều chỉnh giá đất theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ vào các quy định hiện hành để khảo sát, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh bổ sung giá đất trình Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trước khi quyết định ban hành và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn thành phố, giải quyết các trường hợp vướng mắc phát sinh theo quy định.

Nguồn: thuvienphapluat.vn, Biên tập bởi Nhadat.net

Tin Nhà Đất liên quan

Cập nhật giá đất mới nhất ở TP.HCM Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban...hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 Quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP.HCM áp dụng...từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.
Cập nhật giá đất mới nhất ở TP Đà Nẵng Khung giá đất ở TP Đà Nẵng mới nhất được quy định trong Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành...phố Đà Nẵng ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2017; cụ thể như sau:
Luật giải tỏa đền bù nhà đất Đã có nhiều khu vực nhà đất bị giải tỏa, và người dân bức xúc không hiểu luật giải tỏa đền bù nhà đất như...thế nào.
Cập nhật giá đất mới nhất ở TP Hà Nội Khung giá đất ở Hà Nội mới nhất được quy định cụ thể trong Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017...của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Xem nhiều nhất 7 Ngày qua

Bài viết mới