Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, 2017 / Luật nhà đất

Những điều cần biết về Quy hoạch sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013:

Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất”.

Quy hoạch sử dụng đất

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013, Điều 17, Khoản 1 Điều 18, Quyết định 24/2014/QĐ-UBND về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>> Đọc thêm  Sự khác biệt giữa sổ đỏ cấp cho hộ gia đình và cá nhân

Theo quy định tại điều 37 quyết định 24/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư thì căn cứ để quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đó là kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được phê duyệt.

Như vậy, có thể thấy rằng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngoài giữ vai trò hoạch định chính sách, định hướng phát triển kinh tế vùng, đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả thì đó còn là cơ sở quan trọng để Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chuyển mục đích sử dụng đất, thậm chí là cơ sở để Nhà nước đền bù về đất, chi phí về đất cho người dân khi bị thu hồi đất.

Vai trò quan trọng là thế, song để biết được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương hiện nay là rất khó, không phải ai cũng biết được. Mặc dù theo quy định của pháp luật hiện hành thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là thông tin cần được công bố công khai, tuy nhiên chúng ta chưa có một cơ chế hiệu quả để giám sát điều này, từ đó gây ra hiện tượng “tham nhũng thông tin về đất” của một số cán bộ như hiện nay. Chỉ cần biết được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước người dân, họ có thể đầu cơ mua đất với giá cực rẻ, sau đó nhận tiền đền bù lớn hơn rất nhiều để ăn chênh lệch. Hiện tượng phổ biến này là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới một loạt khiếu nại, tranh chấp về đất xảy ra liên tiếp như hiện nay, gây bức xúc trong nhân dân.

Biên tập bởi Nhadat.net

Tin Nhà Đất liên quan

Phân lô bán nền phải theo tỉ lệ 1/500 Quận, huyện phải xác định các khu vực quy hoạch chức năng đất dân cư hiện hữu, đất sử dụng hỗn hợp có chức...năng ở thuộc các trường hợp được tách thửa theo Quyết định 60, khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Xem nhiều nhất 7 Ngày qua

Bài viết mới