• Dunggiong

  • Ngày tham gia: 15/02/2017

Tín nhiệm thành viên

6

Lần nhận xét

4.7

Hài lòng

Liên hệ Dunggiong

Nhận xét

Kiều Quảng

Những căn hộ mới đều có hết trên này

Dang Thanh Hang

Tỉ mỉ giới thiệu thông tin của các căn hộ theo yêu cầu của tôi.

Nguyễn Phan Anh

Nơi uy tín để mọi người tham khảo thông tin.

Kim Quy Lê

Căn hộ đẹp quá chừng.

Thuy Dinh

uy tín chuyên nghiệp

Truong Thi Giang

Nếu có nhu cầu sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ

Tin đăng