• Mr. Nam

  • Ngày tham gia: 01/12/2016

Tín nhiệm thành viên

6

Lần nhận xét

3.8

Hài lòng

Liên hệ Mr. Nam

Nhận xét

Thanh Tran

Nhân viên cung cấp thông tin rõ ràng dễ hiểu.

Hoàng LyLy

thông tin chi tiết

Do Duc Ngoc

Dịch vụ tư vấn tạm chấp nhận được

Trinh Tran

Giới thiệu cho tôi căn hộ có giá cả hợp lý.

Lan Anh Mai

giao diện làm việc thân thiện

Vuong Hoang Nam

tôi đã đầu tư nhà đất và có lời , sẽ tiếp tục hợp tác