• Thanhvy17

  • Ngày tham gia: 15/12/2016

Tín nhiệm thành viên

5

Lần nhận xét

4.4

Hài lòng

Liên hệ Thanhvy17

Nhận xét

Hương Trinh Trần

tốt

Mai Lan

Quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, giới thiệu những dự án nhà theo ý muốn của tôi.

Tường Hân

Chung cư có công viên rộng lắm

Diệu Linh

Quy trình hoạt động, làm việc khá chuyên nghiệp

Pélíulo Nguyễn Minh Đông

Tôi rất hài lòng về dịch vụ

Tin đăng